Logo 100.jpg
logo.jpg
logozk.jpg

Projekt "Letní příměstské tábory Komunitní školy II", 

Projekt s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015590 byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost
Je zaměřen na oblast sladění rodinného a pracovního života osob pečujících o děti do 15 let. Nabízí zlepšení nabídky péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy stávající nabídka v obci Traplice nedostatečně reflektuje potřeby zaměstnaných rodičů s ohledem na jejich pracovní dobu. Tento problém je v projektech řešen rozšířením nabídky příměstských táborů v době školních prázdnin.

Projekt "Centrum polytechnického vzdělávání", 

registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011201 byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu IROP
Projekt je zaměřený na oblast polytechnické výchovy dětí, další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání dospělých, jeho realizace zahrnuje rekonstrukci školních dílen v ZŠ a MŠ Traplice a na vybudování nové učebny robotiky.

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Projekt  "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v obci Traplice"  byl spolufinancován v roce 2018, 2019. 2020, 2021 a 2022 Zlínským krajem. Granty jsou používány na podporu sportovní činnosti dětí, mládeže, podporu trenérů dětí a materiálně technické základny pro jejich činnost.

 

Klub Futurama 22
Traplice, 3.září 2022
Letos oslaví celoevropská iniciativa Code Week 10. výročí a my budeme u toho. Začíná nový kroužek, který jsme nazvali klub Futurama a bude pro starší děti zajímající se o IT a všechny "smart" technologie. Naučit se programovat nám pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie kolem nás, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových nápadů a k inovacím. Zapojíme se akcí dne 10.10.2022 od 14 hod. na téma Raspberry PI Cookbook,  pro děti ve Scratchi. K dispozici budou také knihy "Strojové učení pro děti" od vývojáře Dale Lane z IBM a další bohaté výukové materiály pro děti a učitele najdete zde:  
https://codeweek.eu/training
IT krouzek.png
10. ročník Girls Day
Traplice, 8.dubna 2022
Další ročník mezinárodního interaktivního dne Girls Day se blíží! Zapojit se můžete všichni. O co jde? Je to interaktivní den otevřených dveří pro dívky, které mají jedinečnou šanci seznámit se s širokou paletou studijních oborů a profesí v oblastech jako IT, telekomunikace či elektrotechnika. 
Událost je určena primárně pro dívky mezi 15-25 lety, které zajímá práce v oblasti IT, telekomunikace, konstrukce nebo plánování. Náš spolek uspořádá vlastní Girls Day a přesvědčí Vás o tom, že ženy mají nadání  pracovat v technických oborech. 
Vymysleli jsme pestrý program se zajímavými přednáškami, besedami s inspirativními vědkyněmi či workshopy, na kterých si můžete vědu a techniku vyzkoušet. Girls Day je skvělá příležitost, jak navenek ukázat naši společenskou odpovědnost a strategické myšlení v dlouhodobé perspektivě. Prezentujeme svoji vizi v novém světle, jako moderní a přitažlivou. 

 
girlsday.jpg
girlsday1.jpg
ALL Digital Weeks
Brusel, 8.března 2022
Digital Certification CoP představila, v souvislosti s novým návrhem digitálních kompetencí v2.2,  aktivity osvětové kampaně ALL DIGITAL Weeks pro rok 2022. Bude probíhat od 14. března do 14. dubna 2022 a bude podporována Evropskou komisí a široce propagována na sociálních sítích a v národním tisku prostřednictvím partnerských organizací. Kampaň bude zahrnovat strategické a místní partnery, podpůrné organlzace a jednotlivé účastníky. Cílem této informační kampaně je maximalizovat dopad akcí a aktivit členů, partnerských a zúčastněných organizací zaměřených na zlepšování digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci.
 
Chcete-li se o kampani dozvědět více, podívejte se na na webové stránky ALL DIGITAL Weeks. Zůstaňte naladěni na další informace a události. Pokud chcete přispět ke zlepšení digitálních dovedností, připojte se k nám! Pro další informace o kampani kontaktujte Andreu Bedorin .
Zůstaňte naladěni i na další informace a události zaměřené na iniciativu European Digital Skills Certificate, které se konají během týdne 3 (28. března - 1. dubna).
  
image.png
Proč potřebujeme excelenci ve STEM
SpaceX,
 Rocket Rd. 1, Hawthorne, CA 90250, 1.července 2021

Všichni obdivují technologického vizionáře Elona Muska, protože dokáže lidi kolem sebe nadchnout. Příkladem může být SpaceX, jímž dokázal otevřít nový směr ve výzkumu vesmíru ve spolupráci s americkou NASA. Když posloucháte největší bedny ze středních škol v USA, kde chtějí pracovat? Pro SpaceX, Teslu, Neuralink, všechno to jsou Muskovy firmy. Chtějí makat pro toho, kdo je dokáže uchvátit svou vizí a dokáže tyto vize i realizovat.
Když startovala nosná raketa Falcon Heavy, všichni si mysleli, že testovací závaží, které raketa vynese, bude kus betonu, přesně tak by to udělala NASA. Místo závaží se však objevil elektromobil Tesla a za volant konstruktéři posadili figurínu Starmana, který měl na palubní desce napsáno "Nepropadejte panice!". To je prostě obrovský posun ve vnímání. Takovou reklamu by si nikdo nikdy nezaplatil. Prostě geniální marketing a skvělý tah. Ostatně všechny starty SpaceX jsou tak vizuálně zajímavé, že i když vás to nezajímá, s chutí se kouknete a řeknete si: "To je cool!". A to je jeden z hlavních důvodů proč se zaměřujeme na STEM, roboty a AI.

                                    

Základy umělé inteligence
Traplice, 30.března 2021
Českou verzi celosvětově oblíbeného kurzu Elements of AI přinášíme společně s neziskovým spolkem prg.ai ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Univerzitou Karlovou a Úřadem vlády České republiky. Kdo se chce přidat k  více než 1 300 uživatelů jen za první týden od spuštění, tak může kdykoliv, je to velmi jednoduché.
Přidejte se k nim i vy – stačí kliknout na odkaz níže, kde najdete veškeré informace o Elements of AI, nebo si stáhnout manuál Celý program je zdarma.

http://prg.ai/elements-of-ai/
 
 
eoai_cz_1.png
eoai_cz_3.png
eoai_cz_4.png
eoai_cz_5.png
Mission Zero
Traplice, 8.ledna 2021
Přihlásit se můžete na webových stránkách projektu www.trinket.io/mission-zero pomocí naší e-mailové adresy kstraplice@gmail.com a hesla, které je k dispozici u koordinátora, classCode je jolly_jar. Už jsme se připojili, jak je ostatně naším zvykem, ihned po první výzvě kanceláře současně po přechodu na platformu Raspberry PI. Kromě potřebného hardware máme v robotickém "centru excellence" k dispozici také vhodné manuály a učebnice: Raspberry PI workbook, učebnici Python 3, učebnici Deep learning aj.
 
Metoda Grunnlaget
Traplice, 20.prosince 2020
Před časem pozvala společnost Člověk v tísni do Prahy paní Gunvor Sonnesyn a pana Mortena A. Hema z Norska, spoluautory a lektory metodologie pojmového vyučování Grunnlaget. Gunvor a Morten školili po čtyři dny pedagogy z českých škol, školek a předškolnich klubů v tom, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů. O kurs byl velký zájem a tak se později pravidelně konal znovu. Na druhém běhu jsme už mohli slyšet o zkušenostech účastníků předchozího běhu s výukou v praxi, 
hlavně v předškolnim klubu Člověka v tísni v Bílině: Grunnlaget funguje!
Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget stojí především na praktickém cvičení, učitelky a učitelé, kteří ji chtějí používat, by měli dřive nebo později absolvovat i kurs s certifikovaným lektorem. Text, který paní Gunvor připravila, sleduje strukturu čtyřdenního kurzu. Nejprve představuje teoretická východiska Modelu pojmového vyučování. Ve druhé části pak nabízí praktická cvičení a nezbytná vysvětlení a instrukce k nim. Autoři se v překladu snažili napodobit živý styl kurzu a většina použitych obrázků také pochází přímo z materiálů pro živy kurz.
Výroční setkání DigiKoalice 2020
Praha, online, 10.prosince 2020
Jednou z priorit pro rok 2021 bude vzájemná podpora základním školám a nižším stupňům gymnázií, které se dobrovolně přihlásí k většímu rozsahu rozvoje IT dovedností a informatického myšlení ve svých školních vzdělávacích programech. Jak informoval na setkání Mgr. Jaroslav Faltýn, předseda DigiKoalice, vedení MŠMT plně podporuje zařazení nového vzdělávacího oboru informatika a zajištění hodinové dotace tomuto oboru na 2 hodiny na prvním stupni ZŠ a 4 hodiny na druhém stupni. Všechny ostatní školy budou mít čas k adaptaci na tuto změnu do 1. září 2023. Předseda DigiKoalice vyzval organizace v  DigiKoalici, aby nabídly své kapacity a know-how při šíření této inovace do praxe škol. K tomuto tématu oznámil také záměr pozvat členské organizace a další zájemce v lednu 2021 na společný workshop. 
S problematikou úzce souvisí také péče a podpora prevence rizikového chování dětí online. Pro tuto problematiku funguje v NPI ČR pod DigiKoalicí poradní skupina, která mapuje takto zaměřené a osvědčené programy primární prevence a v březnu 2021 zveřejní jejich mapu na webech MŠMT a NPI ČR.
Proměna obsahu vzdělávání v oblasti IT dovedností dětí úzce souvisí také se zajištěním digitální infrastruktury a konektivity, v této oblasti je pro MŠMT cenným přínosem aktivní přispívání IT firem a dalších partnerů na dobrou datovou základnu pro systémová rozhodnutí. Zástupci firem ze sítě DigiKoalice (např. ACER, AV MEDIA, BOXED, MICROSOFT) na výročním setkání potvrdili zájem o spolupráci na tomto tématu a poradní skupina v této oblasti bude fungovat nadále i v roce 2021. Při diskusi nechybí učitelé a platformy sdružující a podporující ICT metodiky a školní ICT správce – Jednota školských informatiků, CZECHITAS a další. Právě COVID situace roku 2020 ukázala, že se i v této oblasti prohloubily rozdíly mezi školami, což je důsledek nedostatečného systémového přístupu mezi státem, zřizovateli škol a školami samotnými.
EPALE - Digitální transformace ve vzdělávání dospělých
Zlín online, 26.listopadu 2020
Platforma EPALE se nyní zaměří na Sociální integraci starší populace a mezigenerační učení. Starší lidé jsou skutečně velkou a rostoucí částí populace Evropské unie a proto je zásadní poskytnout jim vysoce kvalitní vzdělávací příležitosti. Zveme vás, abyste se podělili o své nápady, osvědčené postupy a projekty týkající se tohoto tématu!
Připravujeme nový projekt nazvaný "Tahle země je i pro starší" , část 
názvu jsme si vypůjčili z amerického kriminálního thrilleru „Tahle země není pro starý“ z roku 2007 natočeného bratry  Coenovými (anglicky No Country for Old Men), je to příběh o honičce, kdy si tři muži kříží cestu v pouštní krajině západního Texasu.
Náš příběh je „de jure“ o sociálním začleňování starších osob, které je jednou z hlavních politik Evropské komise a během minulých programových období bylo neustále propagováno mnoha různými nástroji a programy EU.
„De facto“ je příběhem, kdy si jiní muži kříží cestu na Slovácku, v krajině vína, folkloru a orchidejí. Příběhem, který je také honičkou, ale přispívá k udržení starších občanů aktivními, plně zapojenými do života venkovské obecní komunity.

 
Naše nová platforma Raspberry 
Traplice, 14.října 2020

Celoevropský týden programování CodeWeek 2020 začíná. Naše aktivity budou zaměřeny na novou platformu Raspberry PI a programování v Pythonu a  budou probíhat od 14. do 23. října 2020. Minulý rok bylo v Evropě celkem 73 tisíc akcí a 232 v ČR, letos je zatím přihlášeno ze zřejmých důvodů pouze 27 tisíc, u nás přes 100. Vzhledem k probíhajícím opatřením v boji s pandemií bude většina akcí probíhat on-line, resp. „z domu“. Evropský týden programování nabízí i další zábavné aktivity, ke kterým se budou moci připojit účastníci z domova. Všechny akce konané v Česku naleznete na codeweek.eu/events. 

Na následujícím odkazu naleznete rovněž volně dostupné publikace pro začínající i zkušené zájemce o programování:
http://docstore.mik.ua/orelly/index.html

EPALE - Evropská konference 2020 
Brusel online, 8.října 2020

Na komunitní konferenci EPALE se sešli světově známí tvůrci politik, školitelé a odborníci, kteří se zaměřují na silný potenciál našich každodenních rozhodnutí ve výuce a poskytují vzdělávací a školicí programy pro dospělé v různých kontextech. Pokud jste jej zmeškali nebo si je chcete znovu projít, máte nyní možnost prohlédnout si všechny projevy, panely a workshopy a stáhnout si dokumenty konference na tomto odkazu:

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference/all-the-contents
 
Viva Leonardo! Viva kreativním formám výuky.
Traplice 15.prosince 2019

V letošním roce si celý svět připomíná 500 let od úmrtí Leonarda da Vinci. Také žáci navštěvující polytechnický kroužek Komunitní školy Traplice se postarali o jeho připomenutí, ovšem formou značně kreativní. Součástí  realizace projektu "Centrum polytechnického vzdělávání" byla dodávka vybavení školních dílen tj.10 pracovních stolů, 1 hoblice a 20 skříněk složených v papírových krabicích a před námi úkol vše smontovat. Práce, byť časově náročná, se vyplatila. Pod odborným vedením Davida Maňáska kluci smontovali všech deset dílenských stolů ve špičkové kvalitě, i přesto, že dodavatel zapomněl naznačit polohu montážních otvorů a o jejich předvrtání nemluvě a chlapi ve výrobě nestihli ani začistit řezné hrany pracovních desek. Se vším si hravě poradili, hrany zfrézovali a nakonec ještě pracovní desky ošetřili nábytkových lakem. Na kluky ze 7. a 9.třídy ZŠ fakt dobrý. Jak vše probíhalo se dozvíte na připojených obrazových záznamech z Youtube.
 

Považujeme se za globálního hráče 

Traplice 30.listopadu 2019

Je vůbec smysluplné pokládat otázku, která by směřovala k vývojovým trendům českého školství ? Myslíme si, že takové otázky by naopak měly být kladeny často a pravidelně. Vzdělávání na všech úrovních,je z pohledu rozvoje České republiky jako celku jeden ze základních a zcela klíčových oborů. Jak budou žáci a studenti připraveni na výzvy v technologické oblasti, tak bude rozvoj naší společnosti fakticky pokračovat. Vzdělávání v nynější éře těžko předvídatelného světa dostává nový, řekněme globální charakter. Izolovat se, nehledat pozitivní inspiraci, nepředávat nové poznatky, metody, postupy, či nespojovat se s těmi nejlepšími, by bylo chybou, která může mít fatální dopad na vzdělávání zejména v malých školách. Vzdělávání musí spojovat a nikoli rozdělovat. Je mimo jiné také o přípravě a schopnosti integrovat se do zcela nového typu globální populace. A je klíčem k pochopení. Proto náš přístup ke komunitnímu typu vzdělávání, zapojování do celostátních a evropských vzdělávacích struktur z nás činí, i přes minimální podporu oficiálního vedení Základní školy a Mateřské školy Traplice, globálního hráče na trhu.

 

EPALE - Komunita jako místo podpory rodinám
Zlín, 6.listopadu 2019

Odbor sociálních věcí Zlínského kraje uspořádal interdisciplinární seminář v rámci projektu Ohrožené děti a mládež, kterého se zúčastnili i zahraniční hosté Katrín Jacobsen z islandského Reykjavíku a Jaap Bruijn z Univerzity Hanzehogeschoole v Groningenu. Seminář byl věnován významu komunity při práci s ohroženými dětmi a jako místa pomoci rodinám. V souvislosti s připravovanou decentralizací sociálních služeb v novém programovém období 2021+ bylo dobré slyšet názory odborníků a širokého pléna terénních sociálních pracovníků ze Zlínského kraje. 
Pro nás je důležité zjištění, že motto spolku "Škola jako místo setkávání generací" má v komunitní práci velmi důležité místo a pod pojmem komunita nemusíme vidět jen děti a jejich rodiče.
 
Den dětí s rodiči
Traplice, 29.června
I letos jsme pomáhali uspořádat tradiční Den dětí, který se konal v sobotu 29.června ve sportovním areálu a okolí. K tradičním stanovištím letos přibyly novinky - Včelín v objektu zemědělského družstva, Hvězdárna s hvězdářským dalekohledem u kuželny a nové naprosto cool stanoviště, kde David a Matyáš Maňáskovi, Vítek Kazík a  David Skopal zájemcům a rodičům předváděli vše, co už si v polytechnickém kroužku postavili.
Dnes jsme odhalili i náš nejnovější a zatím největší model - elektrickou čtyřkolku, kterou slavnostně pokřtil starosta obce Traplice Ing. Milan Rozum. Hezké počasí jsme měli objednáno a tak se všichni vyřádili do sytosti.
Děkujeme všem zúčastněným, rodičům a prarodičům, že se zajímali o to co děti a vnuci umí a co dělají v mimoškolních kroužcích a slibujeme, že až se přiblížíme k bodu singularity, tak nás tento začátek nové epochy lidstva najde připravené.
Také je nám ctí poděkovat za podporu všem našim donátorům, bez jejichž pomoci bychom určitě nedosáhli takových skvělých výsledků. Jsou jimi: Obec Traplice, Nadace SYNOT založená senátorem Ivo Valentou, společnosti Continental Barum Otrokovice, Mesit Holding Uherské Hradiště, Fatra Napajedla, Sdružení VIA, TechSoup Česká republika a Zlínský kraj.
 
Ukazatel stavu
Ukazatel stavu
Robotická psí tlapka v boxu
Robotická psí tlapka v boxu
Čtyřkolka
Čtyřkolka
Bluetooth reproduktory
Bluetooth reproduktory
Meet & Code 2019
Traplice, 5.června 2019

V letošním roce se opět zapojíme do projektu Meet & Code. Realizujeme dva projekty, Arduino akademie v sekci Community se uskuteční 10.října a představíme platformu Arduino, která je určena pro větší dětské fanoušky stavění nových elektronických zařízení s pomocí senzorů, shieldů, IoT prvků a programování.
S pomocí programovacího jazyka C++ a vývojového prostředí Arduno IDE se budeme učit vyvíjet jednoduché aplikace a připravíme Průvodce světem Arduino s podrobnými návody, seznamem komponent a kódem.Společně pak sestavíme aplikaci pro monitorování stavu baterie v elektrické čtyřkolce, kterou jsme vyrobili v letošním roce. Druhým projektem IT girls wanted, který realizujeme 17.října v sekci IT, chceme inspirovat holky (a kluky, pokud budou mít odvahu) a vzdělávat je ve světě informačních technologií. Co je naučíme? Přemýšlet o věcech jako ajťáci, programovat, napsat si vlastní webové stránky,  zkusit si vytvořit mobilní aplikaci aj.
A hlavně - udělat první malý krůček v oblasti IT a třeba nastartovat svoji kariéru v Apple, Google, IBM, Tieto a všude jinde po celém světě. Plakáty nyní připravujeme a najdete je na obvyklém místě na nástěnkách ve škole. Můžete se také přihlásit u našich pracovníků či na tomto webu.
Roboti jdou do světa
Traplice, 15.května 2019

Spot Mini od Boston Dynamics je (zatím) náš nedostižný vzor, ale jen proto, že my máme omezené zdroje. Zatím jsme postavili robotickou ruku, Bluetooth modul a pásové vozidlo, co umí Spot si můžete pustit na přiloženém videu. 
Vědci z americké Michiganské univerzity ve spolupráci s inženýry z Shirley Ryan AbilityLab vyvinuli „open source“ umělou inteligentní bionickou nohu. Její design budou moci díky open source licenci převzít výrobci protéz a její programování má za účel zlepšit kvalitu života pacientů. Úplná bionická noha by měla stát přibližně 28 500 dolarů (asi 640 000 korun) a zahrnuje části vyráběné firmou Star Rapid a Dephy, a součástí je také minipočítač Raspberry Pi, který pohání umělou inteligenci. Pokročilá AI by měla pacientům s bionickou protézou umožnit rychlou změnu aktivit, například pohyb do schodů či dolů po rampě.Detaily o tom, kde si objednat nutné části na sestavení bionické nohy, jak ji složit nebo jak protézu naprogramovat, jsou dostupné online.
 
Den bezpečnějšího internetu
Traplice, 5.února 2019

K čemu všemu používáte internet? Jak internet používáte? Odpovědi lze nalézt v nedávném průzkumu
 společnosti Microsoft, který byl zaměřený na podvodné emaily, jež se vydávají za technickou podporu, kde se ukázalo, že nejzranitelnější je mládež. Šlo o celosvětový průzkum, kterého se zúčastnilo více než 16 000 respondentů z celého světa. Právě u mladých lidí je zde vidět největší pravděpodobnost rizikovějšího online chování. A právě děti a mladiství pak nakonec často přijdou i o peníze.
Microsoft proto u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu, který tento rok připadl na 5. února, vytvořil bezplatnou vědomostní hru pro děti a příručku, jak uspořádat workshop a řídit diskusi. Společnost tak chce pomoct dospělým vést s dětmi debatu o bezpečnosti na internetu. Firma zveřejnila také osm jednoduchých kroků, které lidem pomohou pracovat, ale i hrát hry, nakupovat a žít online co nejbezpečnějším způsobem.
Komunitní škola je členem DigiKoalice
Traplice, 1.února 2019

Na základě naší pravidelné a úspěšné účasti v celoevropských aktivitách Code Week a Meet&Code jsme po podepsání Memoranda byli přijati mezi členy DigiKoalice - České národní koalice pro digitální pracovní místa, která je společnou platformou MŠMT, MPSV, MPO, zaměstnavatelů, škol a dalších subjektů podporující mimo jiné proměnu výuky IT dovedností a informatiky nejen ve školách.

 Letos se během Týdne kódování podařilo zorganizovat úctyhodných 151 akcí na celém území České republiky. Některé byly veřejnosti přístupné, jiné zase probíhaly pouze v rámci škol pro žáky či studenty. Na mnohé událostí byly vítány jak děti, tak i jejich rodiče a mohli se společně zapojit do programu.Koordinaci kampaně CodeWeek se ujal Národní ústav pro vzdělávání v rámci aktivit Digikoalice ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a projektu PRIM. Podrobnosti naleznete na webu: www.digikoalice.cz

EU Innovation Award
Traplice 10.listopadu 2018

V závěrečném hlasování soutěže Meet&Code v kategorii Innovation jsme s projektem Arduino akademie obsadili v ČR skvělé 6. místo z 53 přihlášených projektů a jako jedni z mála jsme realizovali dva projekty. Celkem se zúčastnilo soutěže více než 700 organizací z celé Evropské unie a mezinárodní jury vybrala do finále 15 nejlepších projektů, které se ucházely o hlavní cenu 2500 euro a víkendový pobyt v centrále společnosti SAP ve Waldorfu. Zde jsou nejlepší projekty:

Association Noosphere, Ukrajina - 3D-modelling course for high-school pupils
Modelarski centar Kutina, Chorvatsko - 3D design of robotic arm in Fusion-360
Stadtbibliothek Linz, Rakousko – Hello World game
The Globe Community Library at Stokesley, Velká Británie - Build our own 3D Printer
The Ural Club of New Trends in Education, Rusko - The Hackathon on computer vision and self-driving cars


Podle místa působení finalistů lze poznat velikost jejich členské základny, jejich možnosti a roční rozpočet.  Nás však těší, že i když jsme velmi malý klub, máme velké ambice a skvělé výsledky. Je vidět, že i v garáži můžeme vytvořit špičkové výrobky, za které se nemusíme stydět ani v Evropě. Ze Zlínského kraje se nás v soutěži zúčastnilo jen pár a o to víc si vážíme podpory Obce Traplice, sponzorů a zejména entuziazmu vedoucího kroužku Davida Maňáska.

Určitě neusneme na vavřínech a pro rok 2019 chystáme, zatím v utajení, opravdu něco velkého. Prozradíme jen, že uplatníme řemeslný fortel, znalosti elektroniky, strojírenství i nejnovější hi-tech součástky. Bude to opravdu cool a vše odtajníme na Dětském dni v červnu
 
Meet & Code 2018
Traplice, 20.října 2018

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Meet & Code. Realizovali jsme dva projekty a Arduino Akademii jsme přihlásili i do celoevropské soutěže realizátorů v kategorii Inovace, kde soutěžící představili aktivity, které vyvíjejí a podporují tvůrčí metody výuky, pojednávají o aktuálních tématech v oblasti IT a digitálních technologií, inovativním způsobem cílí na děti a mládež a propojují je s tématy souvisejícími s IT. Také jsme připravili aktivity, které se zaměřují na trendové a budoucnost formující technologie, např. IoT, Blockchain, AI, 3D tisk, atd.
Po úspěšné stavebnici LEGO Mindstorms jsme připravili dokonalé LEGO Boost, které jsou určeny pro malé fanoušky stavění kostiček a jednoduchého programování. Stavebnice je doplněna o interaktivní a motorické součástky, které děti zvládnou naprogramovat přesně podle svých představ. Postavíme pět modelů z jedné krabice pro maximální zábavu dětí. Stačí jen rozbalit, sestavit vybraný model, nainstalovat LEGO aplikaci na tablet a programování aktivit a perfektní zábava může začít. Aplikace pro tablet je ke stažení zdarma a obsahuje i postup sestavení všech modelů. Roboti reagují na lidský hlas, pohybují se všemi směry nebo rozpoznávají barvy. Udělají přesně to, co jim v aplikaci nastavíme.  
Představili jsme platformu Arduino, která je určena pro větší fanoušky stavění nových aplikací s pomocí senzorů, shieldů a IoT prvků a programování. Používáme programovací jazyk Arduino (verze jazyka Wiring) nebo C/C++ a vývojové prostředí Arduino IDE. K dispozici nyní máme jak samotné desky Arduino tak i senzory, shieldy, IoT kit Tinylab, roboty Makeblok a AREXX.
DSCN0513.JPG
DSCN0517.JPG
DSCN0520.JPG
DSCN0519.JPG
Bugatti Chiron z Lega
Kladno, 31.srpna 2018
V polytechnickém kroužku velmi často pracujeme se stavebnicemi Lego, stejně tak v Česku vzniká spousta zajímavých automobilových projektů, vyrábí se tady spousta dílů pro sériové automobily i pro koncepty, jsou tady vývojová centra dodavatelů automobilek, ale tenhle Chiron, celý postavený z Lega je skutečně unikátní. „Na celém projektu pracoval tým šestnácti lidí po dobu desíti měsíců, bylo to víc než třináct tisíc hodin práce“ říká tisková mluvčí společnosti Lego Markéta Vaňková. „Vše vznikalo ve spolupráci s automobilkou Bugatti, stejně jako malý model, který jsme již uvedli na trh. Oba osobně kontroloval šéfdesignér Bugatti Achim Anscheidt, ale zatímco malé provedení si můžete koupit, tak tohle velké auto na prodej není.“ Podrobnosti včetně videa ze stavby a zkušební jízdy najdete zde:                                                                                                                                                          
bugatti1.jpg
bugatti2.jpg
bugatti3.jpg
bugatti4.jpg
Komunitní škola v New Yorku
Traplice, 10.června 2018
Stejně jako naše aktivity zaměřené na mimoškolní činnost dětí a mládeže, sportovní a vzdělávací akce, snažíme se prezentovat při nejrůznějších příležitostech i naše zkušenosti a poznatky z komunitní spolupráce, která je výjimečná nejen ve Zlínském kraji. Jak jistě víte z předchozích čísel zpravodaje a našich stránek, je spolek členem mnoha vzdělávacích institucí a neformálních sdružení v rámci České republiky i Evropské unie.
Už na začátku naší existence jsme se zaměřili na zkušenosti země, která stála na samém počátku komunitního vzdělávání. Spojené státy americké věnují této problematice, zejména s ohledem na velmi časté druhé zaměstnání rodičů dětí, velkou pozornost v projektu "America after 3PM" a také v Koalici pro komunitní školy u jejíž kolébky stála senátorka Carol Liu, předsedkyně Komise pro vzdělání Senátu Spojených států amerických v období exekutivy prezidenta ObamyKromě neformální spolupráce a podpory senátorky Carol Liu jsme s radostí přijali pozvání na jednu z akcí, pořádanou ve dnech 29.5.-5.6. v New Yorku.
Podrobnější reportáž z cesty chystáme pro příští číslo Traplického zpravodaje, prozatím přijměte malou fotografickou upoutávku.

                                                                                                                                            Karel Polák, Pavel Šebek, Hynek Hejda, Robert Zápotočný
Manhattan v noci.jpg
Central Park.jpg
DSCN0103.JPG
DSCN0486.JPG
Poděkování chase
Traplice, 20.května 2018

Vážení přátelé, sousedé a kamarádi, dovolte mi, abychom touto cestou přiblížili folklorní dění v naší obci, jakožto i zachovávání tradic a předávání historického odkazu našim mladým generacím.
 Mnozí z nás mají v povědomí především  podzimní hody, které jsou výkladní skříní nejen u nás, ale i v blízkém okolí a vlastně v celém regionu jižní Moravy. Toto magické datum, kolem kterého se točí dění v celé dědině si lehce pamatuje většina z nás a je jen a jen dobře, že se nám daří rok co rok tuto tradici obnovovat. O to větší radost mi přináší i vědomí, že k nám na tak velkou slavnost přicházejí i přespolní a dokonce zahraniční hosté,ať už jako členové rodin našich spoluobčanů či spolužáci a přátelé členů hodové chasy.
 Tak se dostaneme k dění v hodové chase, kde nastává poměrně silná generační obměna. Spousta stálých členů zakládá rodiny a buduje bydlení, což je velký příslib do budoucna, ovšem také oslabení chasy. I přes tyto pohyby ale neztrácíme naději a to hlavně díky přílivu mladých a nadějných folkloristů.
Krásně se to projevilo hlavně při vystoupení na festivalu ve slovenské obci Papradno, kterého nám bylo shodou okolností umožněno se zúčastnit.
Naše taneční páry za doprovodu CM Oskoruša předvedly fantastický taneční a pěvecký výkon, se kterým by se mohly bez obav prezentovat i na folklorním festivalu ve Strážnici.
Zvláštní poděkování věnujeme manželúm Hrňovým, kteří se výrazně podíleli na sestavení a doladění programu, Martině Hnilové a Monice Obdržálkové za přípravu dětí v dětském folklorním souboru Hrozének a také Martině Pelkové a Martinovi Chrástkovi, kteří se věnovali samotnému vedení nácviku vystoupení a nechali tam v některých dnech opravdu hodně energie.
 Přínos lidí, kteří jsou ochotní ve svém volném čase vymýšlet, vést a organizovat kulturní plán je pro nás naprosto klíčový. Ať už se jedná o hodovů chasu, již zmiňované hody, soubor Hrozének či další akce, jako například tříkrálová sbírka, rozsvěcení Vánočního stromečka a jiné....
Všem těmto našim spoluobčanům patří opravdu velké poděkování.
 
Lidská společnost se dostává do období,kdy volný čas je jednou z nejvzácnějších komodit a já jsem znovu nucen vyjádřit radost nad vědomím, že folklor na našej krásnej dědině se nejen zachovává z historického odkazu,ale i formuje a předává pro budoucí generace nadšených, do kroja oblečených,šohajů a dcerek.
 
Převzato z Traplického zpravodaje
 
 
hody3.jpg
Papradno.jpg
Hrozének 2.jpg
Nový robot OZOBOT
Traplice, 10.dubna 2018

Nový robot OZOBOT je inteligentní minibot, který umožňuje rychlé a snadné programování pomocí intuitivního editoru OzoBlockly nebo ozokódů, rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování a robotiky. Je to skvělá vzdělávací pomůcka a hračka zároveň.Tento minirobot velikosti golfového míčku bude pod naším vedením zvládat neuvěřitelné množství věcí. Nakreslíme mu na papír linky a on nejenže je bude následovat, ale i rozpozná jejich barvy. Uděláme mu na čáru křižovatku a on se sám rozhodne, kterým směrem se vydá. Můžeme mu také naprogramovat choreografii na svou oblíbenou písničku. Výborně si rozumí s tabletem, pro který výrobce připravil víc zábavných i výukových možností. Přímo na displeji lze nakreslit dráhy s příkazy nebo řešit logické úlohy.

Převratnou novinkou ovládání je snadné programování pomocí intuitivního editoru OzoBlockly, který si lze otevřít v jakémkoliv webovém prohlížeči. Jednotlivé příkazy se do sebe skládají v podobě puzzle systémem Drag and Drop, takže nekonzistentní příkazy do sebe jednoduše nepasují. Také se lze kdykoliv podívat, jak vypadá kód v javascriptu, tedy skutečném programovacím jazyku.

Není třeba kabelů nebo Bluetooth, můžeme načíst povely na robota přes blikající světla. Ozobot využívá ke komunikaci barevný jazyk založený na různých variacích zelené, modré a červené, takzvané ozokódy

Novinky z polytechnického kroužku

Traplice 8.března 2018
V polytechnickém kroužku jsme na začátku února přešli od výrobků ze dřeva k mědi a zaměřili se plně na elektroniku. Kromě projektů na platformě Arduina se děti učí základní postupy jako je pájení, výběr součástek, příprava desky plošných obvodů, vrtání atd. Nejprve vše nanečisto s deskami na pokusy od sponzorů a nyní už všichni pracují se stavebnicemi a dokončují hotové výrobky - už mají obvod na měření teploty.

obrázek (12).JPG
obrázek (11).JPG
obrázek.JPG
obrázek (10).JPG
Memorandum o spolupráci 
Traplice, 10.ledna 2018
V rámci realizace MAP ORP UH v oblasti vzdělávání jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci se Střední školou Mesit, společností Mesit Holding a se Základní školou a Mateřskou školou Traplice. Tato spolupráce bude zaměřena na aktivity pro děti navštěvující kroužky mimoškolní a zájmové činnosti a kariérové poradenství. Z portfolia nabídky Střední školy Mesit určitě využijeme jejich kroužky zábavné fyziky, chemie a těšíme se také na předvádění schopností jejich flotily dronů.
V rámci vzdělávání našich vedoucích kroužků a instruktorů využijeme možnost vzdělávání v oblasti zdravotnické přípravy a kurzů první pomoci.
Milan Rozum, předseda spolku
Meet & Code 2017
Traplice, 31.prosince 2017
Zde najdete odkaz na Meet and Code video na youtube a FCB stránky  https://youtu.be/spf0b0PsvZs 
https://www.facebook.com/TechSoupCZ/videos/vb.138773566188326/1563373303728338/
Na konci videa najdete reportáž z našeho polytechnického kroužku kde David Maňásek ovládá robotickou ruku využívanou ke kreslení.
Společně s robotem mBot je to naše vlajková loď na platformě Arduino.
Děkujeme Nadaci VIA za podporu.
 
Hour of Code
Traplice, 7.prosince 2017
I letos jsme se zapojili do celosvětové aktivity Hour of Code. Hodina kódu je hodinový úvod do informatiky, kterého se každý rok účastní desítky milionů lidí po celém světě. Cílem je během jedné hodiny přiblížit zájemcům programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Za hodinou kódu stojí organizace Code.orgNepotřebujete žádné předchozí zkušenosti s informatikou nebo programováním. Veškeré informace, tutoriály a podklady lze najít na hourofcode.com. V lekcích lze používat počítače, smartphony, tablety a některé nevyžadují počítač a připojení k internetu vůbec.

Materiály pro Hodinu kódu s Minecraftem - code.org/minecraft
 
Dejte o Hodině kódu vědět! Podklady najdete zde - hourofcode.com/de/cs/promote/resources.
 
Jak vyučovat jednu Hodinu kódu? Dozvíte se zde - hourofcode.com/de/cs/how-to.
 
microsoft.png
techsoup.png
hour-of-code-logo.png
maddy_maxey_preview_1024x1024.jpg
Dětský den s podporou Zlínského kraje
Traplice, 30.října 2017

Projekt "Škola jako centrum setkávání rodičů s dětmi" byl spolufinancován Zlínským krajem.
logo ZK.jpg
Projekty Nadace VIA 2017
Traplice, 12.října 2017
Komunitní škola se zapojila do projektu v rámci European Code Week a připravila 2 projekty pro děti z MŠ a ZŠ Traplice. 10. října jsme představili dětem robotické stavebnice Lego Mindstorms EV3 a 12.října jsme pro školáky nachystali akci týkající se platformy ARDUINO a ukázali dětem všechny stavebnice se základní deskou Uno a Leonardo - IoT stavebnici Tinylab, roboty mBot, AreXX a robotickou ruku mDrawBot, která umí i kreslit.
DSCN0074.JPG
DSCN0078.JPG
DSCN0076.JPG
DSCN0082.JPG
DSCN0085.JPG
DSCN0093.JPG
DSCN0080.JPG
DSCN0088.JPG
Výuka angličtiny ve škole
Traplice, 2.září 2017

Ve školním roce 2017/18 bude Komunitní škola opět financovat na Základní škole výuku angličtiny s rodilým mluvčím p. Christopherem Odiase. Každou středu dopoledne budou žáci 6  - 9. ročníku procvičovat své znalosti anglické konverzace. Výuka je oceňována žáky i rodiči a nepochybně přispěje k jejich větší sebedůvěře při konverzaci.

20170927_102119.jpg
20170927_102051.jpg
20170927_102112.jpg
IMG_4681.JPG
IMG_4679.JPG
IMG_4686.JPG
IMG_4692.JPG
IMG_4684.JPG
Volejbalový turnaj Black Sea 2017 Primorsko
Traplice, 26. srpna 2017

The Black Sea International Youth Volleyball Tournament je velký turnaj pro chlapce a děvčata z celé Evropy a Asie. První setkání v bulharském Primorsku bylo v roce 2005 a turnaj se  postupně etabloval jako výroční setkávání mladých volejbalových talentů. Doposud se turnaje zúčastnilo 4741 talentů z 24 zemí a v letošním roce dostal pozvání i volejbalový oddíl starších žákyň Komunitní školy Traplice. Náš tým doplněný o několik hráček z VC Kroměříž odletěl v sobotu 19.srpna z Ostravy směr  Burgas a následně absolvoval celý turnaj ve velké formě, takže děvčata obsadila celkově 3. místo a získala bronzové medaile. Děvčata zároveň prodala dobrou fyzičku získanou v rámci letní přípravy v kempu, který byl součástí prvního běhu příměstských táborů pořádaných obcí Traplice pro školní děti a malé sportovce v průběhu letních prázdnin. Když si uvědomíme, že náš tým byl první z celé České republiky, který dostal pozvánku na turnaj, je to určitě velký úspěch a vzorná reprezentace i v rámci celého Zlínského kraje.
 
Zdeněk Hrňa, vedoucí družstva
 
Projekt "Účast na volejbalovém turnaji Black Sea Primorsko 2017" byl spolufinancován Zlínským krajem"
logozk.jpg

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one