DiGi Logo.jpg
Komunitní škola Traplice
CET Centrum pro talentovanou mládež
Škola jako místo setkávání

Jsme nezisková organizace zaměřená na mimoškolní sportovní a zájmovou činnost dětí, vzdělávání dětí a dospělých, pořádání kulturních akcí a rozvoj dobrovolnictví. Usilujeme o všestranný rozvoj obecní komunity a chceme, aby se škola stala vyhledávaným místem setkávání pro všechny generace a centrem života místních obyvatel.

Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nechej mě to udělat a já porozumím.

Vydali jsme se cestou podpory technického vzdělání a řemesel na základní škole, ke společným akcím zveme i ostatní spolky a rodiny s dětmi od nejútlejšího věku. Usilujeme o obnovení vybavení ve školních dílnách, tvůrčí workshopy doplňují metody objevování a experimentování, exkurze a především aktivní účast dětí pod vedením rodičů a odborníků – nejlepší je, když se děti seznámí s různými profesemi, s pracovními pomůckami, postupy, vybavením dílen a zařízením ve škole pod dohledem dospělých. Zajišťujeme také nejrůznější vzdělávací a jazykové kurzy, besedy s odborníky pro všechny občany obce a pro všechny generace.

Rozvoj obecní komunity

Obec Traplice to nejsou jen občané, ale také dlouhodobě fungující sdružení a spolky – zahrádkáři, včelaři, myslivci, sportovci, spolek Traplických žen, Traplická chasa, Sbor dobrovolných hasičů, Sdružení rodičů a přátel školy a další. Společně se setkáváme při nejrůznějších příležitostech, pořádáme společné akce pro děti, mládež i dospělé, bavíme se na hodech, pečujeme o zeleň, sportujeme. Spojujeme aktivity dětí, rodičů a prarodičů pod jednu střechu a umožňujeme jejich všestranný rozvoj ku prospěchu celé obecní komunity.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one